Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów – od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej, z wielką przyjemnością prezentujemy ofertę edukacyjną, spełniającą wymogi podstawy programowej na każdym szczeblu edukacji. Oferta została przygotowana w oparciu o najciekawsze formy użytkowania naszych obiektów – podziemnych tras turystycznych i parków tematycznych zlokalizowanych na powierzchni.

 

 

oferta edukacyjna 04

 

Wiek: przedszkole (3-6 lat)

Czas trwania: 75 min

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun

 

W trakcie zwiedzania XIX-wiecznych wyrobisk kopalni dzieci zdobywają informacje na temat węgla, odkrywają m. in. sposoby jego wydobycia. Poznają także podstawowe narzędzia górnicze oraz elementy stroju górniczego, a następnie zdobytą wiedzę sprawdzają za pomocą gry interaktywnej, która wymaga od nich uwagi i zaangażowania. Dzieci ćwiczą też umiejętność pracy w grupach. Wycieczka kończy się przejazdem kolejką spągową Karlik, wspólnym czytaniem legendy o Skarbniku w formie teatrzyku Kamishibai i muzyczną zabawą „Węgielek Muzykant”, w trakcie której najmłodsi wcielają się w rolę orkiestry górniczej.


W programie:

 

- zwiedzanie XIX-wiecznych wyrobisk

- poznanie węgla i narzędzi górniczych

- znajomość strojów górniczych, strojów regionalnych

- legenda o Skarbniku w formie teatrzyku Kamishibai

- gra memory o tematyce górniczej

- muzyczna zabawa „Węgielek Muzykant"

 

Oferta Kulturalnego Bajtla wpisuje się w podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 

oferta edukacyjna 10

 

Wiek: przedszkole (3-6 lat)

Czas trwania: 60 minut

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun

 

To doskonały sposób, aby pokazać dzieciom tajniki pracy górniczej: sposób wydobywania węgla i narzędzia jakimi się posługiwano. W czasie trwania wycieczki dzieci poznają poprzez zabawę polisensoryczną proces powstawania węgla oraz przede wszystkim jego zastosowanie. Mali pomocnicy sztygara spotykają się też z żywym Skarbnikiem, który opowiada im legendy związane z trudem górniczym. Zakończeniem zajęć jest przejażdżka kolejką spągową Karlik, zabawa w grze „Czarne korytarze” oraz pokaz jednego z dwóch filmów animowanych: ”Jak powstał węgiel” lub „Łysek z pokładu Idy”.

 

W programie:

 

- zwiedzanie XIX-wiecznych wyrobisk

- poznanie węgla i narzędzi górniczych

- zabawa polisensoryczna nt. powstawania węgla „Jak powstał węgiel”

- spotkanie z żywym Skarbnikiem

- zabawa „Czarne korytarze”

- pokazanie rzeczywistego środowiska pracy górnika, budowanie autorytetu, szacunku dla ciężkiej pracy

- film animowany „Jak powstał węgiel” lub "Łysek z pokładu Idy"

 

Oferta Mali Pomocnicy Sztygara wpisuje się w podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 

edu skl 1 1

 

Wiek: 7-12 lat

Czas trwania: 60 minut

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun


Podczas wędrówki po XIX-wiecznej sztolni uczniowie poznają śląskie piosenek i gwarę oraz tradycyjne śląskie stroje. Nauka przebiega w nowoczesnej formie, z użyciem Infokiosków z grami multimedialnymi, znajdującymi się w podziemiach. Dzieci spotykają też prawdziwego Skarbnika, słuchają legendy o ciężkiej pracy górnika i zwiedzają stare wyrobiska Kopalni Luiza.


W programie:

 

- zejście do XIX wiecznych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza”

- aktywne zwiedzanie wyrobisk górniczych

- spotkanie ze Skarbnikiem

- zabawa ze ślonskom godkom

- poznanie śląskich piosenek

- przejażdżka kolejką spągową „Karlik"

 

Oferta Strefy Kultury wpisuje się w podstawę programową dla klas I – VI.

 

 

edu skl 1 2

 

Wiek: szkoła podstawowa (klasy IV-VIII)

Czas trwania: 90 minut

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun

 

Zajęcia polegają na zwiedzaniu dawnych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza”, w trakcie których goście poznają smak prawdziwej, górniczej pracy. Oprowadzać i zlecać zadania będzie sam Hajer. Uczestnicy wykonują podstawowe prace górnicze takie jak: urabianie węgla w przodku, skręcanie rurociągu czy cięcie drewna. Podczas tych zajęć uczniowie poznają także zagrożenia występujące w kopalni, z którymi górnicy na co dzień muszą się mierzyć. Młodzież bierze także udział w symulacji akcji ratowniczej pod ziemią: udzielają pierwszej pomocy, wykonują reanimację i transportują poszkodowanego na noszach. Wycieczka kończy się przejażdżką kolejką spągową Karlik.


W programie:

 

- Zejście do XIX wiecznych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza”

- Aktywne zwiedzanie wyrobisk górniczych

- Poznanie górniczej pracy

- Spotkanie z Hajerem

- Zgłębienie wiedzy o zagrożeniach w kopalni

- Uczestnictwo w symulacji akcji ratowniczej

- Przejażdżka kolejką spągową „Karlik”

 

Oferta Strefy Działań wpisuje się w podstawę programową dla klas IV – VIII.

 

 

edu skl 1 3

 

Wiek: szkoła podstawowa (klasy IV-VIII)

Czas trwania: 90 minut

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun

 

W Geostrefie młodzi goście Sztolni Królowa Luiza zapoznają się się z zagadnieniami związanymi z geologią - przede wszystkim dowiedzą się jak wyglądał proces powstawania węgla. Uczestnicy przeanalizują też warstwy z jakich zbudowana jest nasza planeta. Podczas gry terenowej, odbywającej się również pod ziemią, poszukają ukrytych w wyrobiskach górniczych skał, takich jak dolomit czy bazalt i minerałów na przykład fluorytu. Dowiedzą się, jak je rozpoznawać, posłuchają o metodach ich pozyskiwania oraz do czego są używane przez człowieka. Wycieczka kończy się przejażdżką kolejką spągową Karlik.

 

W programie:

 

- zejście do XIX wiecznych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza"

- aktywne zwiedzanie wyrobisk górniczych

- poznanie tajemnic geologicznej budowy Ziemi

- zgłębienie historię węgla

- projekcja filmu „Budowa geologiczna Ziemi”

- przejażdżka kolejką spągową „Karlik”

 

Oferta Geostrefy wpisuje się w podstawę programową dla klas IV – VIII oraz w podstawę programową dla klas liceum.

 

 

edu skl 1 4

 

Wiek: szkoła podstawowa (klasy I-VIII)

Czas trwania: 90 minut

Grupa: max 14 osób + 1 opiekun

 

W Strefie Techniki dzieci i młodzież  poznają rozwój górnictwa od XIX wieku aż po współczesne maszyny górnicze takie jak: wrębiarka, strug i kombajn ścianowy. Podczas wycieczki młodzi goście zobaczą te maszyny w ruchu! Dowiedzą się także jak wygląda proces powstawania wyrobisk górniczych. Zajęcia kończą się przejażdżką kolejką spągową Karlik.

 

W programie:

 

- zejście do XIX wiecznych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza”

- aktywne zwiedzanie wyrobisk górniczych

- poznanie górniczej pracy

- zgłębienie tajników techniki górniczej

- pokaz pracy urządzeń górniczych: kombajn, strug, wrębiarka

- przejażdżka kolejką spągową „Karlik"

 

Oferta Strefy Techniki wpisuje się w podstawę programową dla klas IV – VIII.

 

 

OFERTA SPECJALNA DLA LICEÓW I TECHNIKÓW – możliwość połączenia zwiedzania podziemi z wykładem w salce edukacyjnej przy sztolni, wykłady prowadzą specjaliści z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, więcej szczegółów tutaj.

 

 

oferta edukacyjna 07

 

Na powierzchni czeka na turystów Park 12C, czyli plenerowa wystawa, która nawiązuje do zagadnień związanych z czterema żywiołami i energią alternatywną. Ta część Sztolni powstała przede wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi oraz zorganizowanych grupach szkolnych. Na terenie Parku 12C znajdują się także stanowiska grillowe, z których może skorzystać każdy zwiedzający .

 

W programie:

 

- zwiedzanie wystawy plenerowej z lub bez animatora (animator dodatkowo płatny)

- stanowiska grillowe – (u)grilluj to sam!

- świat wodny – działanie tam wodnych, śluz i jazów

- odkrywanie tajemnic labiryntu

- poznanie zasad działania fontanny słonecznej

 

 

 

oferta edukacyjna 02

Wiek: 7 - 14 lat

Czas trwania: 90 minut

Grupa: 11 - 20 osób

 

Młodsi mają okazję poznać pracę górników dzięki zabawkowej mini-kopalni „Bajtel Gruba” pełnej ruchomych urządzeń. Mała brygada ładuje „węgiel” za pomocą łopaty, transportuje go specjalnymi przenośnikami aż do szybu, gdzie przy pomocy siły mięśni rąk i nóg wyjeżdża on na powierzchnię. Tam zostaje przejęty przez brygadę naziemną, która komunikuje się z poziomem wydobywczym za pomocą specjalnych telefonów akustycznych. Zajęcia na Bajtel Grubie uczą współpracy i koordynacji działań. 

 

 W programie:

 

- fedrowanie urobku na przodku górniczym

- ładowanie i transport urobku w wagonikach

- poznanie zasady  działania przenośników wstrząsanych i taśmowego

- transport urobku na powierzchnię za pomocą szybu

 

 

oferta edukacyjna 05

 

Wiek: bez ograniczeń

Czas trwania: do zamknięcia kompleksu

Grupa: liczba nieograniczona

 

W Parku Techniki Wojskowej, który powstał przy współpracy z Fundacją Techniki Wojskowej - Mała Armia "Grupa Śląsk” - można podziwiać interesujące eksponaty wojskowe. Wśród nich: pojazdy gąsienicowe, transportery opancerzone, wojskowe samochody ciężarowe, wyrzutnie rakiet, a nawet czołgi T-34 i T-72, wykorzystywane w Wojsku Polskim w XX wieku. Sam Park utrzymany jest w stylu terenu jednostki wojskowej.Każdy miłośnik militariów znajdzie tu coś dla siebie.

 

 W Parku Techniki Wojskowej znajdują się m.in.:

 

 -czołgi T- 34 oraz T – 72

- wyrzutnie rakiet Wołchow oraz NEWA

- pojazdy amfibijne

- samochody ciężarowe: STAR 266 czy URAL – 375 D

- samoloty odrzutowe

- armatę dywizyjną

- moździerz 120

 

 

oferta edukacyjna 01

 

Wiek: szkoła podstawowa (I-VI), szkoła ponadgimnazjalna

Czas trwania: 90-120 min

Grupa: 11 - 20 osób

 

Dzień z życia wojskowego to zabawa na terenie Parku Techniki Wojskowej. Uczestnicy poznają tu zasady musztry wojskowej, hierarchię w wojsku, rodzaje odznaczeń oraz zasady pomocy przedmedycznej. Dzieci będą mogły spróbować sił w czyszczeniu broni wojskowej oraz dowiedzą się jakie wyposażenie jest potrzebne żołnierzowi. Wizyta obejmuje także zwiedzanie eksponatów znajdujących się w PTW pod opieką animatora w mundurze majora.

 

 

oferta edukacyjna 06

 

 Wiek: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Czas trwania: mak.120 min

Grupa: 11 - 20 osób

 

Edukacja dla bezpieczeństwa to zajęcia poświęcona zagadnieniom przysposobienie obronnego. W trakcie tych zajęć młodzież poznaje zagrożenia wojny i pokoju, dowiaduje się też ciekawych informacji o broni masowego rażenia oraz jak korzystać z odzieży ochronnej. W ramach zajęć praktycznych m. in. rzucanie granatem.

 

 

oferta edukacyjna 09

 

Wiek: szkoła podstawowa (I-VI)

Czas trwania: mak. 90 min

Grupa: mak. 25 osób

 

To aktywna forma zwiedzania Parku Techniki Wojskowej. Uczestnicy na podstawie informacji usłyszanych od przewodnika uzupełniają otrzymaną wcześniej Kartę. Docelowo staje się ona kompendium wiedzy na temat poszczególnych eksponatów, a także elementów musztry wojskowej, odznaczeń i hierarchii wojskowej.

 

 

 

Kontakt:

rezerwacjTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 271 40 77

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.