2014-06-18                            Oznaczenie sprawy:  ZP/36/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

Zabezpieczenie górotworu obudową kotwową  - na odcinku stanowiącym dojście do Tamy Wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 Kopalni Guido w Zabrzu.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu18/06/2014

docxSIWZ18/06/2014

pdfLokalizacja odwiertów załącznik nr 118/06/2014

pdfSpecyfikacja techniczna otworów badawczych zał. 2 a i 2 b18/06/2014

pdfWykaz materiałów zał.318/06/2014

docxZawiadomienie o unieważnieniu postępowania07/07/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1