05-12-2014                                                              Oznaczenie sprawy:  ZP/67/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Usługa stworzenia i wdrożenia systemu  elektronicznego obiegu dokumentów, oraz  Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn:. „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu05/12/2014

docSIWZ05/12/2014

zipZałączniki05/12/2014 nieaktualne

docInformacja o zmianie08/12/2014

docxCzęść IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia08/12/2014 nieaktualne

docInformacja o zapytaniach nr 119/12/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia22/12/2014

docInformacja o zapytaniach nr 222/12/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/01/2015

docInformacja o zapytaniach nr 3 02/01/2015

docxCzęść IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia aktualny 02/01/2015

zipZałączniki aktualne 02/01/2015

pdfMapa lokalizacji szaf dystrybucyjnych w podziemiach kopalni 02/01/2015

docInformacja o zapytaniach nr 408/01/2015

docInformacja o unieważnieniu postępowania 16/012015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4