2014-02-14                           Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Badania roczne, trzyletnie i pięcioletnie elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i  szybika „Guido”, urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, urządzenia transportu specjalnego (kolejka podwieszona) na terenie ZKWK „Guido” przypadające do 31 marca 2015 roku  zgodnie z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,  prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu14/02/2014

docSIWZ14/02/2014

 

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia21/02/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ21/02/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej25/03/2014

 

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/04/2014 

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1