2014-02-14                           Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Badania roczne, trzyletnie i pięcioletnie elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i  szybika „Guido”, urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, urządzenia transportu specjalnego (kolejka podwieszona) na terenie ZKWK „Guido” przypadające do 31 marca 2015 roku  zgodnie z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,  prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu14/02/2014

docSIWZ14/02/2014

 

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia21/02/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ21/02/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej25/03/2014

 

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/04/2014 

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4