2014-03-10                            Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu10/03/2014

docSIWZ10/03/2014

docZmiana treści SIWZ 18/03/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/03/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej01/04/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/04/2014

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4