2014-03-10                            Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu10/03/2014

docSIWZ10/03/2014

docZmiana treści SIWZ 18/03/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/03/2014

docZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej01/04/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/04/2014

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1