2014-03-25                          Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2014

 

Dotyczy Postępowanie w trybie:

 

Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Badania roczne elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” oraz urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido – zamówienie uzupełniające”.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia25/03/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4