2014-03-25                          Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2014

 

Dotyczy Postępowanie w trybie:

 

Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Badania roczne elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” oraz urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido – zamówienie uzupełniające”.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia25/03/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1