2014-03-31                                   Oznaczenie sprawy:  ZP/12/MGW/2014


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

Zadanie 1

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

 

Zadanie 2

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu31/03/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu05/04/2014

docSIWZ05/04/2014

docxCzęść V SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia aktualny05/04/2014

zipZałączniki do SIWZ05/04/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ06/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia06/05/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia08/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ28/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia28/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ02/06/2014

docInformacja z wizji lokalnej 04/06/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia18/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia20/06/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 23/06/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ26/06/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia26/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia01/07/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania08/07/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1