2014-03-31                                   Oznaczenie sprawy:  ZP/12/MGW/2014


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

Zadanie 1

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

 

Zadanie 2

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu31/03/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu05/04/2014

docSIWZ05/04/2014

docxCzęść V SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia aktualny05/04/2014

zipZałączniki do SIWZ05/04/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ06/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia06/05/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia08/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ28/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia28/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ02/06/2014

docInformacja z wizji lokalnej 04/06/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia18/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia20/06/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 23/06/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ26/06/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia26/06/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia01/07/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania08/07/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4