2014-04-23                            Oznaczenie sprawy:  ZP/17/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie ok 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI Skalley, a punktem  zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer”   

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu23/04/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu25/04/2014

docSIWZ25/04/2014

zipZałączniki25/04/2014

pdfZałącznik nr 9 Decyzja ŚWKZWK25/04/2014

docInformacja o terminie wizji lokalnej 13/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia23/05/2014

docxInformacja z wizji lokalnej wraz ze zmianą treści SIWZ23/05/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia28/05/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty24/07/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/08/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/08/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1