2014-04-23                            Oznaczenie sprawy:  ZP/17/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie ok 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI Skalley, a punktem  zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer”   

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu23/04/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu25/04/2014

docSIWZ25/04/2014

zipZałączniki25/04/2014

pdfZałącznik nr 9 Decyzja ŚWKZWK25/04/2014

docInformacja o terminie wizji lokalnej 13/05/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia23/05/2014

docxInformacja z wizji lokalnej wraz ze zmianą treści SIWZ23/05/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia28/05/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty24/07/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/08/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/08/2014

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4