2014-04-30                            Oznaczenie sprawy:  ZP/19/MGW/2014

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla  (dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie i wyczyszczenie ok. 35 metrów wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – zamówienie uzupełniające”..".

 

Zadanie współfinansowane ze środków:
 
W ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.        

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 

 


Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 30/04/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/05/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1