2014-05-09                            Oznaczenie sprawy:  ZP/20/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej NIE przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

„Ochrona osób i mienia na obszarach posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu09/05/2014

docSIWZ09/05/2014

pdfZałącznik nr 1 do SIWZ09/05/2014

pdfZałącznik nr 2 do SIWZ09/05/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/05/2014

docWyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 14/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 15/05/2014

docWyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 19/05/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty09/06/2014

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4