2014-05-09                            Oznaczenie sprawy:  ZP/20/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej NIE przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

„Ochrona osób i mienia na obszarach posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu09/05/2014

docSIWZ09/05/2014

pdfZałącznik nr 1 do SIWZ09/05/2014

pdfZałącznik nr 2 do SIWZ09/05/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/05/2014

docWyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 14/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 15/05/2014

docWyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 19/05/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty09/06/2014

 

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1