2014-05-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/22/MGW/2014

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych – zamówienie dodatkowe” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410 – kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

Do pobrania:

 

pdfOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 14/05/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia28/05/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1