2014-05-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/22/MGW/2014

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych – zamówienie dodatkowe” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410 – kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

Do pobrania:

 

pdfOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 14/05/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia28/05/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4