2014-06-11                            Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2014

 

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego związanych z udziałem w akcjach ratowniczych specjalistycznych służb Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego wraz z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego”.

Do pobrania:

pdfOgloszenie o udzieleniu zamowienia.11/06/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.11/06/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4