2014-06-11                            Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2014

 

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego związanych z udziałem w akcjach ratowniczych specjalistycznych służb Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego wraz z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego”.

Do pobrania:

pdfOgloszenie o udzieleniu zamowienia.11/06/2014

docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.11/06/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1