2014-06-11                            Oznaczenie sprawy:  ZP/30/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej NIE przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

Dostawa gazu ziemnego dla obiektów  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”


Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu11/06/2014

docSIWZ11/06/2014

docWjaśnienia treści SIWZ18/06/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania10/07/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4