2014-06-18                            Oznaczenie sprawy:  ZP/36/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

 

Zabezpieczenie górotworu obudową kotwową  - na odcinku stanowiącym dojście do Tamy Wodnej zlokalizowanej na poziomie 320 Kopalni Guido w Zabrzu.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu18/06/2014

docxSIWZ18/06/2014

pdfLokalizacja odwiertów załącznik nr 118/06/2014

pdfSpecyfikacja techniczna otworów badawczych zał. 2 a i 2 b18/06/2014

pdfWykaz materiałów zał.318/06/2014

docxZawiadomienie o unieważnieniu postępowania07/07/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4