2014-07-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/31/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie, realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

 

Do pobrania:

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu14/07/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu17/07/2014

 

docxSIWZ17/07/2014

 

zipZałączniki do SIWZ17/07/2014

 

docInformacja o wizji lokalnej30/07/2014

 

         pdfInformacja z wizji lokalnej 07/08/2014

 

         doc  Informacja o wizji lokalnej 12/08/2014

        pdfWyjaśnienie treści SIWZ - 118/08/2014

 

docInformacja z wizji lokalnej - 219/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/08/2014 

 

 pdfWyjaśnienie treści SIWZ 2 22/08/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/08/2014

 

pdfWizja lokalna wyjaśnienie treści SIWZ 28/08/2014

 

 

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 01/09/2014

 

pdfWyjaśnienia treści SIWZ-4 01/09/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia03/09/2014

 

pdfInformacja z wizji lokalnej-3  04/09/2014

 

pdfWyjaśnienie treści SIWZ - 5 09/09/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia22/09/2014

docZmiana terminu otwarcia ofert 22/09/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/09/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia01/10/2014

pdf Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert -6. 01/10/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia02/10/2014

pdfInformacja o unieważnieniu postępowania 04/11/2014

docInformacja o unieważnieniu postępowania 04/11/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4