2014-07-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/31/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie, realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

 

Do pobrania:

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu14/07/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zamówieniu17/07/2014

 

docxSIWZ17/07/2014

 

zipZałączniki do SIWZ17/07/2014

 

docInformacja o wizji lokalnej30/07/2014

 

         pdfInformacja z wizji lokalnej 07/08/2014

 

         doc  Informacja o wizji lokalnej 12/08/2014

        pdfWyjaśnienie treści SIWZ - 118/08/2014

 

docInformacja z wizji lokalnej - 219/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 22/08/2014 

 

 pdfWyjaśnienie treści SIWZ 2 22/08/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/08/2014

 

pdfWizja lokalna wyjaśnienie treści SIWZ 28/08/2014

 

 

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 01/09/2014

 

pdfWyjaśnienia treści SIWZ-4 01/09/2014

 

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia03/09/2014

 

pdfInformacja z wizji lokalnej-3  04/09/2014

 

pdfWyjaśnienie treści SIWZ - 5 09/09/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia22/09/2014

docZmiana terminu otwarcia ofert 22/09/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia26/09/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia01/10/2014

pdf Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert -6. 01/10/2014

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia02/10/2014

pdfInformacja o unieważnieniu postępowania 04/11/2014

docInformacja o unieważnieniu postępowania 04/11/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1