2014-07-17                            Oznaczenie sprawy:  ZP/40/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie robót wiertniczych z wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz z powierzchni terenu dla realizacji projektów obudowy docelowej wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz profilaktyki ochrony powierzchni. .”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu17/07/2014

docSIWZ17/07/2014

zipZałączniki do SIWZ17/07/2014

docInformacja o wizji lokalnej24/07/2014

docInformacja z wizji lokalnej 01/08/2014

 docZawiadomienie o wyborze oferty 1/09/2014

docOgłoszenie o udzieleniu zamówienia01/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1