2014-07-17                            Oznaczenie sprawy:  ZP/40/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie robót wiertniczych z wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz z powierzchni terenu dla realizacji projektów obudowy docelowej wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz profilaktyki ochrony powierzchni. .”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu17/07/2014

docSIWZ17/07/2014

zipZałączniki do SIWZ17/07/2014

docInformacja o wizji lokalnej24/07/2014

docInformacja z wizji lokalnej 01/08/2014

 docZawiadomienie o wyborze oferty 1/09/2014

docOgłoszenie o udzieleniu zamówienia01/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4