2014-07-21                            Oznaczenie sprawy:  ZP/43/MGW/2014

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

Zadanie 1

Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych w komorach
na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”,

Zadanie 2

Dostawa serwera treści multimedialnych, wideokonferencji, sterowania i kopii bezpieczeństwa wraz z instalacją na poziomie – 320 w Kopalni  Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu21/07/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu 24/07/2014

docSIWZ 24/07/2014 

zipZałączniki 24/07/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 06/08/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ 06/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/08/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 13/08/2014

pdfWyjaśnienie treści SIWZ 2 13/08/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/08/2014

docInformacja o wyborze oferty nakorzystniejszej Zadanie 1 oraz unieważnienie postępowania Zadanie 2 02/10/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29/10/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1