2014-07-31                            Oznaczenie sprawy:  ZP/44/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Remont zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy” Zabytkowej  Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu31/07/2014

docSIWZ31/07/2014

docPorozumienie techniczne31/07/2014

docInformacja o wizji lokalnej 11/08/2014

docInformacja z wizji lokalnej18/08/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 8/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1