2014-07-31                            Oznaczenie sprawy:  ZP/44/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Remont zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy” Zabytkowej  Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu31/07/2014

docSIWZ31/07/2014

docPorozumienie techniczne31/07/2014

docInformacja o wizji lokalnej 11/08/2014

docInformacja z wizji lokalnej18/08/2014

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28/08/2014

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 8/09/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4