2014-09-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/49/MGW/2014

robót budowlanych  dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie    projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/09/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 20/09/2014

doc3. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 20/09/2014

zip4. Załączniki techniczne 20/09/2014

pdf5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/10/2014

doc6. Informacha o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1 16/10/2014

pdf7. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/2014

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4/11/2014

doc9. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr2 4/11/2014

pdf10. Koncepcja Odwodnienia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 4/11/2014

pdf11. Projekt techniczno-wykonawczy Objazdu Północnego 4/11/2014

pdf12. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6/11/2014

pdf13. Rozstrzygnięcie postępowania 16/01/2015

pdf 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/02/2015

pdf15. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4