2014-09-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/49/MGW/2014

robót budowlanych  dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie    projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”.

 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/09/2014

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 20/09/2014

doc3. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 20/09/2014

zip4. Załączniki techniczne 20/09/2014

pdf5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/10/2014

doc6. Informacha o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1 16/10/2014

pdf7. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/2014

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4/11/2014

doc9. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr2 4/11/2014

pdf10. Koncepcja Odwodnienia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 4/11/2014

pdf11. Projekt techniczno-wykonawczy Objazdu Północnego 4/11/2014

pdf12. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6/11/2014

pdf13. Rozstrzygnięcie postępowania 16/01/2015

pdf 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/02/2015

pdf15. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1