ZP/60/MGW/2014

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Nazwa zamówienia:Wykonanie Projektu „Systemu rewersji wentylatora   głównego przy szybie GUIDO”.

W ramach: Realizowania zadań wynikających z Ustawy z dnia 30.08.2013 r o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Do pobrania:

docOgłoszenie o zamówieniu17/10/2014

docSIWZ17/10/2014 NIEAKTUALNA

pdfStrona tytułowa ze spisem treści17/10/2014

zipZałączniki17/10/2014

pdf1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/10/2014

pdf2. Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert 23/10/2014

pdf3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/10/2014

pdf4. Wyjasnienia treści SIWZ 24/10/2014

doc5. SIWZ OBOWIĄZUJĄCA 24/10/2014

pdf6. Informacja o unieważnieniu postępowania18/11/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1