ZP/60/MGW/2014

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Nazwa zamówienia:Wykonanie Projektu „Systemu rewersji wentylatora   głównego przy szybie GUIDO”.

W ramach: Realizowania zadań wynikających z Ustawy z dnia 30.08.2013 r o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Do pobrania:

docOgłoszenie o zamówieniu17/10/2014

docSIWZ17/10/2014 NIEAKTUALNA

pdfStrona tytułowa ze spisem treści17/10/2014

zipZałączniki17/10/2014

pdf1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/10/2014

pdf2. Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert 23/10/2014

pdf3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/10/2014

pdf4. Wyjasnienia treści SIWZ 24/10/2014

doc5. SIWZ OBOWIĄZUJĄCA 24/10/2014

pdf6. Informacja o unieważnieniu postępowania18/11/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4