2014-11-28                            Oznaczenie sprawy:  ZP/66/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie ok 300 metrów nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy punktem zlokalizowanym 10 metrów na wschód od przecinki VIII Reden, a punktem zlokalizowanym 10 metrów na zachód od przecinki IV Schuckmann   - ETAP I w ramach zadania Udrożnienie około 380 m wyrobiska – nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr VII Reden do przecinki nr IV  Schuckmann wraz z wyrobiskami towarzyszącymi”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu28/11/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu 03/12/2014

docSIWZ 03/12/2014

zipZałączniki 03/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 123/12/2014

pdfInformacja dla Wykonawców24/12/2014

pdfDecyzja nr 1365/201324/12/2014

pdfDecyzja nr 2675/201424/12/2014

docInformacja z wizji lokalnej31/12/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia09/01/2015

pdfWyjasnienie tresci SIWZ09/01/2015

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.14/01/2015

pdfInformacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/02/2015

pdfOpublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/03/2015

 

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1