2014-11-28                            Oznaczenie sprawy:  ZP/66/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udrożnienie ok 300 metrów nitki północnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy punktem zlokalizowanym 10 metrów na wschód od przecinki VIII Reden, a punktem zlokalizowanym 10 metrów na zachód od przecinki IV Schuckmann   - ETAP I w ramach zadania Udrożnienie około 380 m wyrobiska – nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr VII Reden do przecinki nr IV  Schuckmann wraz z wyrobiskami towarzyszącymi”.

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o zamówieniu28/11/2014

pdfOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu 03/12/2014

docSIWZ 03/12/2014

zipZałączniki 03/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 123/12/2014

pdfInformacja dla Wykonawców24/12/2014

pdfDecyzja nr 1365/201324/12/2014

pdfDecyzja nr 2675/201424/12/2014

docInformacja z wizji lokalnej31/12/2014

pdfOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia09/01/2015

pdfWyjasnienie tresci SIWZ09/01/2015

pdfOpublikowane Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.14/01/2015

pdfInformacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 13/02/2015

pdfOpublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/03/2015

 

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4