2014-12-01                            Oznaczenie sprawy:  ZP/63/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „.Ochrona osób i mienia – poprzez  bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

Do pobrania:

htmlOgłoszenie o zamówieniu01/12/2014

docSIWZ01/12/2014

zipZałączniki01/12/2014

pdfInformacja dla Wykonawców 03/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ 05/12/2014

pdfZałącznik_1 05/12/2014

pdfZałącznik_2 05/12/2014

docOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/12/2014

docINFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 09/12/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej19/12/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/01/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1