2014-12-01                            Oznaczenie sprawy:  ZP/63/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „.Ochrona osób i mienia – poprzez  bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

Do pobrania:

htmlOgłoszenie o zamówieniu01/12/2014

docSIWZ01/12/2014

zipZałączniki01/12/2014

pdfInformacja dla Wykonawców 03/12/2014

docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ 05/12/2014

pdfZałącznik_1 05/12/2014

pdfZałącznik_2 05/12/2014

docOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 05/12/2014

docINFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 09/12/2014

docInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej19/12/2014

docxOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/01/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4