05-12-2014                                                              Oznaczenie sprawy:  ZP/67/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Usługa stworzenia i wdrożenia systemu  elektronicznego obiegu dokumentów, oraz  Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn:. „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu05/12/2014

docSIWZ05/12/2014

zipZałączniki05/12/2014 nieaktualne

docInformacja o zmianie08/12/2014

docxCzęść IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia08/12/2014 nieaktualne

docInformacja o zapytaniach nr 119/12/2014

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia22/12/2014

docInformacja o zapytaniach nr 222/12/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 02/01/2015

docInformacja o zapytaniach nr 3 02/01/2015

docxCzęść IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia aktualny 02/01/2015

zipZałączniki aktualne 02/01/2015

pdfMapa lokalizacji szaf dystrybucyjnych w podziemiach kopalni 02/01/2015

docInformacja o zapytaniach nr 408/01/2015

docInformacja o unieważnieniu postępowania 16/012015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1