2014-12-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/70/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido”

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu12/12/2014

docx2. SIWZ12/12/2014

zip3. Załączniki12/12/2014

doc4. Informacja o zapytaniach nr 123/12/2014

pdf5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia23/12/2014 

doc6. Informacja o zapytaniach nr 229/12/2014

doc7. Informacja z wizji lokalnej 30/12/2014

pdf8. Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/01/2015

pdf9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.02.2015 r.

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4