2014-12-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/70/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido”

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. 

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu12/12/2014

docx2. SIWZ12/12/2014

zip3. Załączniki12/12/2014

doc4. Informacja o zapytaniach nr 123/12/2014

pdf5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia23/12/2014 

doc6. Informacja o zapytaniach nr 229/12/2014

doc7. Informacja z wizji lokalnej 30/12/2014

pdf8. Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/01/2015

pdf9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.02.2015 r.

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1