2014-12-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/71/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych” - Część I - artykuły spożywcze, Część II - napoje bezalkoholowe.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu. 12/12/2014

doc2. SIWZ12/12/2014

xls3. Załącznik D112/12/2014

xls4. Załącznik D212/12/2014

docx5. Umowa Załącznik 112/12/2014

docx6. Umowa Załącznik 212/12/2014

doc7. Informacja o unieważnieniu postępowania22/12/2014

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4