2014-12-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/71/MGW/2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych” - Część I - artykuły spożywcze, Część II - napoje bezalkoholowe.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu. 12/12/2014

doc2. SIWZ12/12/2014

xls3. Załącznik D112/12/2014

xls4. Załącznik D212/12/2014

docx5. Umowa Załącznik 112/12/2014

docx6. Umowa Załącznik 212/12/2014

doc7. Informacja o unieważnieniu postępowania22/12/2014

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1