2015-01-05 Oznaczenie sprawy: ZP/75/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”

Zadanie współfinansowane w ramach projektu:

„Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W załączeniu:

 1. pdfOgłoszenie05/01/2015
 2. pdfOpublikowane ogłoszenie 06/01/2015
 3. docSIWZ 06/01/2015
 4. zipZałączniki 06/01/2015
 5. docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr1 23/01/2015
 6. pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/01/2015
 7. pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/01/2015
 8. docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ09/02/2015
 9. pdfInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3 13/02/2015
 10. pdfInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.20/03/2015
 11. pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/04/2015
 12. pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/04/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Pokady KulturyFortum   PlatanGrnolskie

PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTAXI WEST   POTlogo Planet Cinemafamur logoTramwaje ŚląskieppObszar roboczy 37logo IbisJSW                     katowice airport logoDB eps PrzekonwertowanywpiibZamek Lesna Skala Logo Czarne Maelogo rslogoObszar roboczy 1 100MKiDNNIMiTfortum 1