2015-01-05 Oznaczenie sprawy: ZP/75/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”

Zadanie współfinansowane w ramach projektu:

„Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W załączeniu:

 1. pdfOgłoszenie05/01/2015
 2. pdfOpublikowane ogłoszenie 06/01/2015
 3. docSIWZ 06/01/2015
 4. zipZałączniki 06/01/2015
 5. docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr1 23/01/2015
 6. pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/01/2015
 7. pdfOpublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/01/2015
 8. docInformacja o zapytaniach do treści SIWZ09/02/2015
 9. pdfInformacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3 13/02/2015
 10. pdfInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.20/03/2015
 11. pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/04/2015
 12. pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/04/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

 

Deklaracja dostępności MGW

 

Zabrze Logo Woj. Lskie   Szlak Zabytkw Techniki Erih   Nowe PKFortum GZM 2 

PGG gornik zabrze g Grnik Zabrze   POTfamur logo                     Logo Hutalogo rsNowy Projektlogo skrconeWWW 1WWW 4